Search
Euro
English
All Categories
    Menu Close

    Galvanized pipes and fitting

    • Поцинковани цевки со должина од 6 метри со или без муф и навој. Димензии од ½” do 4”.
    • Поцинкован фитинг (муф, дупла нипла, колена, холендери, редуцири, штопни)