Search
Euro
English
All Categories
    Menu Close

    Fencoleri

    Фенкојлери - за ладење и греење. Составени од вентилатор, изменувач, дизајнирана пластика и ногарки.Парапетни, плафонски со и без маска.
    Различни моќности на ладење и греење.

    Повеќе информации ќе најдете во Ценовникот опрема за греење