Search
Euro
English
All Categories
  Menu Close

  Copper pipes and fittings

  • Примена: греење, гасификација, климатизација
  • Содржина на бакар 99 %
  • Бакарни цевки со должина од 3м и номинален пречник од 8 до 108 мм и дебелина на ѕидот од 1 до 2.5 мм.
  • Бакарни цевки во котур по 15,25,50 метри, со номинален пречник од 5 до 22 мм и дебелина на ѕидот 0.5 до 1 мм. Исто така и цоловни димензии од 3/16” do 7/8”
  • Бакарни цевки во котур фабрички изолирани со PE-X изолација
  • Фабрички изолирани цевки за климатизација и солар ECUTERM(HALCOR)
  • Бакарни цевки во котур со PVC изолација
  • Бакарни фитинзи(колена 90C, 45C), тештици, муф, редуцир, капа и месингани спојки
  • Средства за лемење (Калај- за спојување на бакарни цевки со мек лем, се користи во инсталации за греење и водовод, со тем. на 110 С, паста за чистење, плинска боца MAP GAS – се користи при лемење на бакарни цевки)
  • Споен и потрошен материјал (пвц шелна- дупла – за фиксирање и монтажа на цевките и алумпластот, пвц розетна –пластична, украсна, пластична чизма – за прицврстување на алумпластот за бетонската плоча, челична шелна (единечна и дупла) – за фиксирање на бакарните цевки
  • Сунгереста изолација (со дебелина и номинален отвор од 6×12 до 6×42, 9×12 до 9×114)

  За повеќе информации погледнете го ценовникот Опрема за греење